תקנון האתר

תקנון האתר

 

 • האתר משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרי גריל וברביקיו ומופעל על ידי צוות העובדים של The BackYard ו/או מי מטעמו, להלן הספק.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש באתר (להלן: “המשתמש” או “הקונה”) ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
 • גלישה באתר ו/או רכישת המכשיר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

 

שירות לקוחות:

 

 • נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובכל נושא על מנת להנעים את חווית השימוש והרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 • 1.  קונים שרכשו את המכשיר יקבלו לתיבת הדואר שציינו מספר טלפון וכתובת אימייל של נציגי שירות הלקוחות של הספק.
 • 2.  למשתמשים באתר המעוניינים בפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר דרך הטופס בדף צרו קשר.

 

אחריות למכשירים שהתקלקלו:

 

 • 1.  המכשירים הנמכרים באתר נושאים אחריות של 12 חודשים ממועד הקניה.
 • 2.  במקרה שהקונה העביר תשלום מלא וקיבל מוצר שהתקלקל בתקופת האחריות, עליו לפנות לספק דרך שירות הלקוחות. הספק יעביר לקונה הוראות משלוח למכשיר שהתקלקל ויחזיר לקונה מכשיר תקין.
 • 3.  עלות המשלוח של מכשיר שהתקלקל לספק היא על חשבון הקונה
 • 4.  מוצרים שנעשה בהם שימוש רשלני או שלא לפי ההנחיות המפורטות באתר אינם מכוסים על ידי האחריות.

 

אחריות למוצרים פגומים:

 

 • 1.  מוצרים שהגיעו פגומים לקונה יוחלפו על ידי הספק.
 • 2.  במקרה שהקונה העביר תשלום מלא וקיבל מוצר פגום יפנה לספק דרך שירות הלקוחות בתוך 14 יום ממועד הרכישה. הספק יעביר לקונה הוראות משלוח למכשיר הפגום ולאחר קבלתו יעביר לקונה מכשיר תקין.
 • 3.  הספק יישא בעלויות המשלוח של מוצר פגום.
 • 4.  מוצרים שנעשה בהם שימוש רשלני או שלא לפי ההנחיות המפורטות באתר לא יחשבו כמוצרים פגומים.

 

אבטחת מידע ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:

 

 • 1.  סליקת כרטיסי אשראי וחיוב הקונה מתבצעים באתר PayPal באופן מוצפן ולפי תקן.
 • 2.  הקונה ו/או המשתמש יידרש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת. זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • 3.  המידע הנ”ל יועבר למשרדי הספק (פרטי האשראי אינם נשמרים והאתר מאובטח).
 • 4.  מעבר לשימוש הנ”ל, מתחייב הספק שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 • 5.  הספק ו/או מי מטעמו יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות

 

אופן הקניה:

 

 • 1.  כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש ללחוץ על כפתור ה- PayPal הממוקם בדף הקניה.
 • 2.  לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הנדרשים באתר PayPal, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון ,ומספר כרטיס אשראי.
 • 3.  לאחר מילוי הפרטים הנ”ל הופך המשתמש ל”קונה”.כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים הדרושים לאספקת המוצר, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע האספקה בזמן הנקוב.

 

משלוח ואספקת המוצרים:

 

 • 1.  הספק ו/או מי מטעמו יפנו לקונה דרך פרטי הקשר שסיפק בהזמנה כדי לתאם את המשלוח.
 • 2.  הספק ו/או מי מטעמו ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הקונה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכל תוך המועד הנקוב בדף הקניה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 • 3.  הספק ו/או מי מטעמו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
 • 4.  הספק ו/או מי מטעמו מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.
 • 5.  הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או של מי מטעמו וזאת, לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב.
 • 6.  זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה .
 • 7.  בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאחריות הספק כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים, מוסכם בין הצדדים כי אין הספק יהיה אחראי במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

 

מחירים:

 

 • 1.  המחירים המוצגים בדף הקניה כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 • 2.  המחירים המוצגים בדף הקניה כוללים את עלות המשלוח, אלא אם צויין מפורשות אחרת

 

אפשרות לביטול עסקה:

 

 • 1.  במידה והקונה החליט ללא סיבה כי ברצונו לבטל את העסקה לאחר המשלוח עליו לפנות לספק ולתאם את החזרת המכשיר באריזה המקורית. הקונה ישלם את עלות המשלוח החוזר לספק.

 

הסכם זה הינו הסכם מותנה

 

 • 1.  חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר ביצוע הפעולה.
 • 2.  לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

קבלת אימיילים:

 

 • 1.  הגולש אשר מסר את כתובתו מאשר לקבל מעת לעת מיילים מהחברה לגבי מוצרים ומבצעים ואין באפשרותו לתבוע או לקבל בכל צורה שהיא פיצוי אולם אם הגולש/לקוח שלח מייל בבקשה לבטל את קבלת המיילים הספק מתחייב להורידו מרשימת התפוצה מיידית ולא לשלוח כל מייל עתידי.

 

רשאים להשתמש באתר:

 

 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • 1.  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
 • 2.  המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
 • 3.  המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • 4.  המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 

תנאים נוספים:

 

 • 1.   הספק רשאי לבטל כל עסקה ולהחזיר למבצע את התשלום שהעביר בהתאם לשיקול דעתו ואינו חייב הסבר.
 • 2.   הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך.
 • 3.   כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הספק ו/או מי מטעמו.
 • 4.   תמונות המוצרים באתר מיועדים להמחשה בלבד.
 • 5.   אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
 • 6.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך ירושלים במחוז תל-אביב בלבד.
 • 7.  רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • 8. רכישת המוצרים באתר מוגבלת מגיל 12 ומעלה.

 

שונות:

 

 • 1.   בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוגש כנגד הספק ו/או מי מוסכם וברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר –בירושלים בלבד.
 • 2.   התקנון נכתב ועודכן לאחרונה בתאריך 19.11.17 וניתן לשינוי בכל עת ע”י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק.